T E A

VHT JASMINE TEA 1 kg

VHT GREEN TEA 1 kg

VHT PO ERH TEA 1 kg

PO ERH TEA ROUND

BO JEN MIN CHINESE TEA IN TIN 100g

TIK KUAN YIN TEA IN TIN 150g

WONG KIM KWA TEA 500g

All product inquiries please email: perth@vihenthi.com.au